Chúng ta hay nói:”Cuộc đời này vô thường”. Vậy thế nào là vô thường?

Chúng ta của hôm nay cũng đã khác chúng ta của nhiều năm trước. Có những thứ ngày xưa cho là đúng. Bây giờ đã không còn đúng. Có những thứ cho là sai. Bây giờ lại thấy bình thường.

Hiểu đơn giản, vô thường là nay còn mai mất. Bất cứ vật gì trên thế gian này cũng đều tuân theo quy luật thành, trụ, hoại, diệt. Từ gốc cây, ngọn cỏ cho đến tiền của, người thân, nhà cửa, danh vọng…Tất cả đều chìm nổi.

Không có một thứ gì vĩnh hằng. Ngay cả chính chúng ta. Chúng ta của hôm nay cũng đã khác chúng ta của nhiều năm trước. Có những thứ ngày xưa cho là đúng. Bây giờ đã không còn đúng. Có những thứ cho là sai. Bây giờ lại thấy bình thường.

Cuộc sống không đảm bảo bạn sẽ được như ý nguyện. Nhưng bình an và thanh thản thì luôn luôn có. Chúng ta sẽ không bao giờ phải sống trong lo lắng hay sợ hãi chút nào .
Cuộc sống không đảm bảo bạn sẽ được như ý nguyện. Nhưng bình an và thanh thản thì luôn luôn có. Chúng ta sẽ không bao giờ phải sống trong lo lắng hay sợ hãi chút nào .

Cuộc sống không đảm bảo bạn sẽ được như ý nguyện. Nhưng bình an và thanh thản thì luôn luôn có. Chúng ta sẽ không bao giờ phải sống trong lo lắng hay sợ hãi chút nào .

Quán niệm về vô thường

Cuộc đời này huyễn hoá, chính ta rồi cũng sẽ đổi khác. Chỉ có một điều ta luôn luôn phải nhớ. Đó là dù đổi khác kiểu gì, cũng không được hại mình hại người. Thấy việc xấu ác là phải tránh xa. Thấy việc lành có khả năng làm là làm.

Làm được như vậy, cho dù chúng ta biến đổi kiểu gì vẫn được sống trong thiện pháp. Cuộc sống không đảm bảo bạn sẽ được như ý nguyện. Nhưng bình an và thanh thản thì luôn luôn có. Chúng ta sẽ không bao giờ phải sống trong lo lắng hay sợ hãi chút nào.

Tag keywork: Thiền đạo, Phương pháp thiền, thiền có tác dụng gì ?, Dowload sách pdf, Sách phật giáo, tải sách pdf , sách hay

2 thoughts on “Chúng ta hay nói:”Cuộc đời này vô thường”. Vậy thế nào là vô thường?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.